Fiskarter i Stora Hensjön

Gädda (Esox lucius)Förekommer tämligen rikligt. Vikter mellan 3–6 kg är ganska vanligt förekommande.

Abborre (Perca fluviatilis)Det finns ett bestånd av relativt stora abborrar. Abborrar runt 1 kg fångas regelbundet.

Björkna (Blicca bjoerkna)Kan lätt tas för en brax men är betydligt mer silverfärgad än brax. Förekommer i södra och mellersta delen av landet.

Braxen (Abramis brama)Braxen, eller som den heter på latin, Abramis Brama, är en karaktäristisk karpfisk med hög, hoptryckt kropp och utskjutbar mun.
Det är en värmeälskande fisk som oftast påträffas i strandregionen.
Den är vanligast förekommande i näringsrika sjöar i syd- och mellansverige, men förekommer också efter Bottenviks- och Östersjökusten.

Mört (Leuciscus idus)Mörten är av de vanligast förekommande arterna i våra fiskevatten. Mörten trivs bra i grunda och vegetationsrika, gärna varma sjöar. Den känns igen på sin silverrygg och har röda ögon och fenor.
Mörten lever i stim och jagar runt på jakt efter föda. Mörten utgör en betydande föda för gäddan, men även andra rovfiskar sväljer en och annan mört. Mörten är också ett utmärkt agn för vinterfiskare som är ute på isarna och anglar. Det går även utmärkt att ta gäddor med metspö när man har agnat kroken med levande mört.

Sarv (Leuciscus erythrophthalmus)Tillhör karpsläktet, har vackra högröda fenor. Förekommer främst i varma sjöars vegetation.

Sutare (Tinca tinca)En bottenlekande fisk med naturlig förekomst i sydostliga vatten. Har en tjock, slemmig hud, tillbringar vintern i dvala.
webbdesign: sebastian abrahamsson